Інжиніринг

Міжгалузеві інжинірингові рішення

Про інжиніринг

Image

Ми готові реалізувати різні технічні рішення щодо проектування, виробництва, пуско-налагодження, надання консультаційно-інформаційних послуг (навчання персоналу), сервісного та технічного обслуговування обладнання, що випускається відповідно до запитів споживача.

Розробка та впровадження нових конкурентоспроможних технологій та обладнання Концерном NICMAS  здійснюється у тісній співпраці із заводами – виготовлювачами компресорного та енергетичного обладнання із залученням науково-дослідних та проектних інститутів, що займаються інноваційними розробками в галузі енергетики.

Image

Говорячи про інжинірингові послуги, що надаються Концерном NICMAS, варто виділити такі його складові як:

 • розробка техніко-економічного обґрунтування;
 • розробка технології виробництва;
 • підготовка проектної документації;
 • Випуск конструкторської документації;
 • виготовлення та постачання обладнання;
 • управління проектом.

Комплексний підхід до реалізації проектів компанії також передбачає:

 • шеф-монтажні та пусконалагоджувальні роботи;
 • гарантійне та післягарантійне обслуговування.

Кожна зі складових потребує вузькоспеціалізованих знань, відповідних технологій та доступу до найоперативнішої та найточнішої інформації.

Послуги

Утилізація вуглеводневих газів

Одним із перспективних напрямків діяльності концерну “Nicmas” є розробка та постачання обладнання, призначеного для утилізації та когенерації шахтного газу-метану та звалищного газу.

Метан – це один із основних парникових газів, викид яких в атмосферу викликає її забруднення. Основна кількість метану в атмосферу потрапляє при видобутку кам’яного вугілля в шахтах з полігонів твердих побутових відходів. При концентрації метану повітря 5÷15% суміш стає вибухонебезпечною. Згідно з офіційною статистикою, смерть майже кожного другого шахтаря в Україні пов’язана із метаном. Крім цього, виділення метану у гірничих виробках є стримуючим фактором збільшення видобутку вугілля.

Шахтний газ видаляється з підземних виробок через шахтну систему вентиляції та дегазації, викидом в атмосферу, що завдає незворотної шкоди екології. За оцінками зарубіжних та вітчизняних експертів Україна посідає четверте місце у світі після Китаю, Росії та Канади за ресурсним потенціалом метану у вугільних родовищах, що перевищує ресурси природного газу у 3-4 рази.

Вилучення метану з допомогою систем утилізації дозволить вирішити як проблему безпеки шахтарів, так і  знизити викиди парникових газів. Підприємства зможуть продати одержані одиниці скорочення викидів (ЕСВ) на міжнародному ринку за рахунок реалізації Кіотського протоколу. За різними оцінками щороку під окремі проекти в Україні цей механізм дозволить залучати від 1,5 до 50 млн. євро.
У 2008 році розроблено та поставлено першу в Україні одиничну партію установок, призначених для утилізації шахтного газу-метану, які знайшли своє застосування у ряді шахт України.

Установки забезпечують відкачування газу з шахти та його утилізацію через спалювання, а також подачу споживача для енергетичного застосування без використання традиційних рідинно-кільцевих вакуумних насосів ВВН.

Service

Установка компресорна газоутилізаційна УКГ-5/8 призначена для утилізації шахтного газу (діючих та закритих шахт) через спалювання його у спеціальній камері та запобігання цим самим виділення в атмосферу шкідливого парникового газу – метану (СН4), або його подачі на обладнання для енергетичного застосування (одержання електрики та тепла).

Основними споживачами установки є підприємства вугільної промисловості та житлово-комунального господарства.
Обладнання установки розміщується в 20-ти футовому контейнері, виконаному в шумозаглушеному та утепленому виконанні. Контейнер захищає обладнання від механічних пошкоджень та впливу навколишнього середовища.
Установка УКГ-5/8 складається з:

 • Машинного відділення;
 • Відділення камери спалювання;
 • розподільчого відділення;
 • Труби факела;
 • Контейнера;
 • Системи автоматичного управління, захисту та контролю.

Вибухозахищеність установки забезпечується такими конструктивними рішеннями:

 • Безперервним контролем вмісту метану в повітрі машинного відділення та шафи газоаналізатора. При реєстрації датчиками метану в будь-якому з цих приміщень концентрації 0,5% (10% НКПВ) включається аварійна сигналізація та примусова вентиляція приміщення. При концентрації метану 1% відбувається аварійне відключення електроживлення всієї установки.
 • Безперервним контролем складу метано-повітряної суміші на вході в установку. Пуск установки буде дозволено лише за змісті метану з концентрацією 25% і більше.
 • Використання вибухозахищеного електрообладнання установки.
 • Застосуванням сертифікованих пламеперегороджувачів спільно з датчиками температури.

Ступінь автоматизації установки

 • Встановлення виконане для автоматичної безперервної експлуатації без постійного нагляду.
 • Пусковий процес повністю автоматизований, проте, за потреби, конструкція установки дозволяє проводити запуск і вручну.
 • Ведеться контроль та запис усіх необхідних параметрів (температури, тиску, кількості  утилізованого метану) для реалізації проекту утилізації в рамках Кіотського протоколу.
 • Встановлено систему віддаленого моніторингу.

Варіанти застосування установки

Установка може працювати самостійно з електропостачанням:

 • від загальної енергомережі;
 • від газової контейнерної теплоелектростанції (КТЕС). У цьому варіанті газ на КТЕС подається від установки, а зайва кількість газу спалюється в самій установці.

Залежно від метанорясності дегазаційних свердловин його відсмоктування може здійснюватися однією або декількома паралельно працюючими установками. При цьому система управління вищого рівня автоматично регулюватиме роботу установок, відключаючи або включаючи кожну з них залежно від витрати газу.

Будь-який полігон твердих побутових відходів (ТПВ) є великим біохімічним реактором, в надрах якого в процесі експлуатації, а також  протягом декількох десятиліть після закриття в результаті розкладання відходів рослинного і тваринного походження утворюється звалищний газ, що являє собою суміш метану і вуглекислого газу. Неминуче потрапляння звалищного газу в атмосферу супроводжується викидами забруднюючих органічних речовин. Наявність не метанових органічних сполук є причиною неприємного запаху, що розповсюджується на околицях полігону. Деякі з органічних речовин мають виражену токсичну дію. Одним з варіантів вирішення даної проблеми є застосування утилізаційних установок у системах збору звалищного газу.

Системи підготовки газів

Стиснене повітря є одним з найважливіших та найдорожчих енергоносіїв. Пневматичні системи контролю та управління успішно конкурують з гідравлічними, електричними та ін., вигідно відрізняючись від них високим ступенем надійності, простотою обслуговування, вибухопожежобезпечністю та довговічністю.

Забруднення потрапляють у стиснене повітря із трьох основних джерел. Цими джерелами є: атмосфера, сам компресор та трубопроводи.

Стиснене повітря після компресора містить вологу, масло та тверді частинки у вигляді іржі та пилу. Особливо небезпечна волога, що сконденсувалася, так як вона містить підвищену концентрацію розчиненого кисню і має дуже високу корозійну здатність. Це призводить до виходу з ладу пневматичних механізмів та приладів. Осушка повітря до певної точки роси дозволяє уникнути цього явища.

Точка роси – це температура, за якої починається процес конденсації вологи. Практичне значення точки роси полягає в тому, що воно показує, яка максимальна кількість вологи може утримуватися в повітрі при зазначеній температурі. Справді, фактична кількість води, яка може утримуватись у постійному обсязі повітря, залежить лише від температури. Поняття точки роси є найзручнішим технічним параметром.

Широке застосування стисненого повітря у промисловості пред’являє все більш жорсткі вимоги до його якості. Ці вимоги регламентуються міжнародними, державними та галузевими стандартами, якими встановлюються класи забрудненості за складом та змістом сторонніх домішок.

Міжнародним стандартом ISO 8573-1 встановлено 5 класів забрудненості стисненого повітря твердими частинками, 7 класів за вологістю (точкою роси) та 5 класів за вмістом олії.

Вимоги до якості стисненого повітря для живлення пневматичних пристроїв та систем

ГОСТ 17433-80 (СТ РЕВ 1704-79).

Цей стандарт поширюється на стиснене повітря, призначене для живлення пневматичних пристроїв, систем, що працюють при тиску до 2.5 МПа, та встановлює клас забрудненості за складом та вмістом сторонніх домішок.

Одним із технічних рішень у системах підготовки повітря концерну “Nicmas” є розробка компресорних блочно-контейнерних установок серії БКУ (далі за тестом «установки БКУ»).

Установки БКУ призначені для вироблення стисненого якісного повітря та постачання ним різних пневматичних систем, пристроїв та механізмів.

Основні споживачі установок БКУ – залізничний транспорт (обдув стрілочних переказів, постачання підготовленим повітрям пристроїв зарядки та випробування гальм УЗОТ), підприємства нафтової, газової, харчової, текстильної та деревообробної промисловості ін. галузей, де потрібне якісне підготовлене повітря.

Концерн “Nicmas” самостійно розробляє та виготовляє установки БКУ продуктивністю від 0,6 м3/хв до 64 м3/хв із кінцевим надлишковим тиском від 0,7 МПа до 1,5 МПа. Можливе виготовлення установок БКУ у вибухозахищеному виконанні.

На вимогу Замовника на виході з обладнання можна отримати стиснене повітря будь-якого класу чистоти.

Установки БКУ призначені для експлуатації на відкритому повітрі за наступних параметрів навколишнього середовища:

 • температура навколишнього повітря від мінус 40оС до 45оС;
 • відносна вологість повітря 80% за температури до 288К (15°С);
 • в умовах атмосферних опадів (дощ, сніг), а також інших впливів метеорологічних опадів.
Service
Service

Обладнання може бути виготовлене і для інших кліматичних умов.

У конструкції установок БКУ використані комплектуючі світових лідерів у галузі компресоробудування, систем осушення, фільтрації та автоматики.

На вимогу Замовника установки БКУ можуть бути укомплектовані обладнанням будь-яких виробників.

Переваги установок БКУ:

Антивандальний блок-контейнер виготовлений із тришарових сендвіч-панелей з утеплювачем з негорючої пресованої базальтової вати, що дозволяє експлуатувати установки у широкому діапазоні низьких та високих температур навколишнього повітря.

Системи обігріву та вентиляції забезпечують автоматичне регулювання відповідного мікроклімату у робочій зоні контейнера у холодний та спекотний період року.

Конструкція обладнання дозволяє додатково використовувати тепло, що виділяється в системі охолодження компресорів для обігріву контейнера.

Система підготовки повітря забезпечує гарантовану якість стисненого повітря на виході з установок.

Застосовувані для очищення повітря фільтруючі елементи – це високотехнологічні продукти, виготовлені на спеціальній основі, що дозволяє підвищити ефективність фільтрації та збільшити термін їх експлуатації із зменшенням часу та коштів, що витрачаються на обслуговування фільтрів.

Для осушення повітря використовуються осушувачі рефрижераторного та адсорбційного типу з холодною або гарячою регенерацією, що дозволяють отримати на виході точку роси стисненого повітря плюс 3°С, мінус 40°С, мінус 60°С, мінус 70ºС.

Час роботи адсорбенту осушувачів адсорбційного типу, для підготовленого повітря, що становить 15 000 годин, при 12-ти годинному робочому дні – це становитиме 4 роки. Якщо поставити рефрижераторний осушувач, термін служби адсорбенту збільшиться до 30 000 годин.

У конструкції осушувача рефрижераторного типу використана запатентована енергозберігаюча технологія, що підвищує ефективність роботи осушувача.

Обладнання повністю автоматизоване і не потребує постійної присутності обслуговуючого персоналу.

Вироби не вимагають витрат на капітальне будівництво, фундаментів та навісів. Установки БКУ мобільні та можуть перевозитися будь-яким видом транспорту без обмеження за габаритними розмірами.

Установки БКУ, до складу яких входить до 3-х компресорних станцій (установок) можуть комплектуватися одним частотним перетворювачем на всі 3 компресорні станції (установки), що забезпечить регулювання продуктивності повітря установок БКУ залежно від потреб Замовника.

Повітророзподіл

Азотні станції та установки призначені для отримання з атмосферного повітря газоподібного азоту з концентрацією від 90 до 99,9999% безпосередньо на місці споживання методом молекулярного поділу повітря в мембранних або адсорбційних модулях.

Діапазон продуктивності від 0,03 до 63 нм3/хв, тиск нагнітання до 33 МПа. Для збільшення продуктивності залежно від поставленого технічного завдання підключаються паралельно кілька модулів.

Азотні станції та установки розробляються за індивідуальними технічними завданнями замовників. Все обладнання виробляється відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001:2000 та ISO 14001:2004

Якщо для свого виробництва Ви закуповує азот у стороннього виробника в газоподібному вигляді або рідким, а після газифікуєте, Ви, швидше за все, вже зіткнулися з деякими недоліками такої схеми організації постачання. Це, перш за все, залежність від умов постачання виробника (враховуючи і те, що вона часто є регіональним монополістом), не завжди висока якість азоту, можливі затримки при доставці, незручність поводження з піднаглядовими судинами під тиском та високий вплив людського фактора.

Service

Якщо на підприємстві експлуатується застаріла та енерговитратна кріогенна станція (цех) з мережею комунікацій, що обслуговуються, до різного роду споживачів, Ви однозначно стикаєтеся зі значними експлуатаційними витратами, потребуєте постійного контролю організації виробництва та присутності великої кількості змінного персоналу. Немає можливості провести децентралізацію!

Ми пропонуємо Вам принципово нове рішення – самостійне виробництво газоподібного азоту з навколишнього повітря або стисненого повітря своєї пневмомережі за допомогою азотних станцій та установок концерну “Nicmas” для кожного конкретного споживача безпосередньо на місці застосування!

Досвід практичного використання азотного обладнання виробництва концерну “Nicmas”на об’єктах замовників підтвердив його високу надійність, широкий температурний діапазон експлуатації, енергоефективність, невибагливість у роботі та простоту обслуговування.

Залежно від модифікації, азотні станції та установки виготовляються стаціонарними та пересувними (на базі стандартних причепів, напівпричепів, шасі вантажних автомашин високої прохідності) у будь-якому кліматичному виконанні згідно технічного завдання замовника.

Охолодження та рекуперація

СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ І ХОЛОДОПОСТАЧАННЯ ДЛЯ ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛІНІЙ

У виробничих циклах, пов’язаних з термодинамічними  процесами, часто виникає необхідність відведення теплоти для забезпечення нормальної працездатності машин та механізмів, безпечної життєдіяльності людей тощо. Для виконання цього завдання застосовують системи охолодження. Наприклад, працездатність пересувної компресорної установки НД 24/120 забезпечують:

 • блок охолоджувачів масла та повітря першого та другого ступенів гвинтового компресора;
 • блок охолоджувачів повітря п’яти ступенів поршневого компресора;
 • радіатор охолодження тосолу дизеля;
 • охолоджувач олії гідроприводу;
 • підігрівач масла картера поршневого компресора.

Концерн “Nicmas” розробляє та виробляє комплексні системи охолодження різного технологічного обладнання (компресорні та турбодетандерні установки, системи підготовки газу, бурові установки, прохідницькі комбайни та ін.) на базі ефективних рекуперативних теплообмінників пластинчато-ребристого, пластинчастого та трубчастого типу з робочим тиском 50 МПа. Є досвід проектування систем охолодження газів (повітря, азоту, водню, вуглекислого газу), продуктів видобутку та переробки вуглеводневої сировини (природний та попутний нафтовий газ, метан, пропан-бутанові суміші, коксовий газ), рідин (масло, вода, гліколеві суміші, антифриз), харчові продукти (молоко, харчова вуглекислота).

Крім того, для різних технологічних ліній, систем кондиціювання та вентиляції проектуються та виготовляються системи холодопостачання із застосуванням сучасних високотехнологічних поршневих, гвинтових та спіральних компресорів.

Для підтримки та регулювання заданих параметрів широко використовуються автоматичні системи керування, у такі як смарт-системи віддаленого моніторингу та управління за допомогою модему-роутера та звичайної SIM-картки будь-якого оператора.

Наше обладнання експлуатується практично у всіх кліматичних зонах від крайньої півночі до сухих та вологих тропіків (Іран, Узбекистан, В’єтнам, Бангладеш та ін.).

Обладнання може бути виготовлене в корозійно-стійкому та вибухозахищеному виконанні.
Удосконалення технологічного обладнання, поліпшення його технічних характеристик викликає необхідність підвищувати технічні характеристики системи охолодження і теплообмінних апаратів. Завдання полягає у збільшенні терміну безвідмовної роботи системи за умов вібраційних навантажень, збільшенні терміну між профілактичними очищеннями теплообмінників від забруднень, зменшенні маси та габаритів.

Дані завдання успішно вирішує відділ теплообмінної апаратури Концерну “Nicmas”.

РЕКУПЕРАЦІЇ ТЕПЛА

Ціни на енергоносії, що постійно зростають, змушують значною мірою переглянути підходи до енергоефективності експлуатованого обладнання. Наприклад, у гвинтовій маслозаповненій компресорній установці вся електрична енергія на привід компресора фактично перетворюється на теплову. При цьому понад 90% цього тепла приділяється в навколишнє середовище системою охолодження компресорної установки. У той же час, для забезпечення різних технологічних циклів, побутових потреб в опаленні та гарячому водопостачанні використовується додаткове тепло від стороннього джерела (котельня, ТЕЦ та ін.). Застосування системи рекуперації тепла дозволяє зберегти більше 70% теплової енергії, що відводиться від компресорної установки, спрямувавши його на підігрів води чи інших технологічних рідин. Система рекуперації будовується в масляний контур компресора і складається, як правило, з теплообмінника «масло-вода» (можливе застосування додаткового теплообмінника «повітря-вода»), запірно-регулюючої арматури, циркуляційного насоса (при необхідності) та сполучних трубопроводів .

Для створення системи рекуперації необхідно знати технічні характеристики компресора, режим його роботи, якісну та кількісну характеристику гарячої води, що споживається. Варіантів рекуперації досить багато: від прямого нагрівання артезіанської води до роботи у складі індивідуального чи центрального теплових пунктів.

Не менш значущою є утилізація енергії джерел низькопотенційного тепла (ДНТ). Як ДНТ може використовуватися:

 • водовідлив вугільних та рудничних шахт;
 • стічні води;
 • тепло відхідних газів металургійних та інших виробництв;
 • тепло вихідного струменя шахтного провітрювання;
 • енергія низькопотенційної пари турбін, і  з нестабільними параметрами теж;
 • природні джерела природного походження (тепло землі, води, сонячна енергія та ін.).

Системи утилізації розробляються на базі високоефективних теплових насосів парокомпресійного та абсорбційного типів, парогвинтових машин та ін.

Для підтримки та регулювання заданих параметрів широко використовуються автоматичні системи керування, такі я смарт-системи віддаленого моніторингу та управління за допомогою модему-роутера та звичайної SIM-картки будь-якого оператора.

Використання систем утилізації ДНТ дозволяє додатково виробляти теплову та електричну енергію, знизити експлуатаційні витрати на виробництво енергії, покращити екологічну обстановку.

Концерн “Nicmas” виконує повний комплекс робіт із систем утилізації та рекуперації тепла: від проведення аудиту до постачання та монтажу готової системи.

Інжинірингові послуги

Основним напрямком діяльності концерну “Nicmas” є інжинірингові проекти у галузі компресорного та енергетичного машинобудування, модернізації та технічне переозброєнні підприємств.

Вже створено та продовжують працювати над проектами:

 • стаціонарних та пересувних компресорних станцій та установок різних модифікацій;
 • роторних повітродувок та газодувок;
 • азотні станцій та установок;
 • генераторів кисню;
 • автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій та установок;
 • маслоочисного обладнання;
 • теплових насосів;
 • дегазаційно-утилізаційних шахтних метанових та біогазових установок;
 • спеціальної кульової запірної арматури для роботи з агресивними середовищами;
 • теплообмінної апаратури;
 • пересувних насосних та зварювальних агрегатів;
 • вузлів та запасних частин для більш ніж 2000 типів парових турбін ТЕЦ та ТЕС, а також усіх видів лиття.
Service
Service
Service

АСУ технологічними процесами

Завантажити каталог

Напрямки розробок відділу інжинірингу електронної та електротехнічної продукції Концерну “Nicmas”

1. Смарт-системи управління, візуального контролю параметрів, захисних блокувань, захисного відключення локальних компресорних установок з урахуванням контролерів фірм Siemens, Schneider-Electric, ComAp, Allen-Bradley та інших.

2. Смарт-системи управління на базі контролерів компаній Siemens установками компресорними газоутилізаційними УКГ-5/8 для виконання утилізації метану шляхом спалювання його у спеціальній камері та запобігання цим виділенню в атмосферу шкідливого парникового газу –метану (СН4).

3. Смарт-системи управління на базі контролерів компаній Siemens, Schneider-Electric станціями типу СГВ, які призначені для компрімування природного газу та безперебійного забезпечення паливним газом промислових газових турбін, а також для використання як дотискаючого компресора в галузях, де потрібен стислий газ з заданими параметрами.

4. Смарт-системи управління на базі контролерів компаній ComAp, Allen-Bradley компресорними установками для стиснення вуглеводнів (парів бензину) та зрідження їх у міжступінчастих конденсатовідвідниках.

5. Смарт-системи управління на базі контролерів компаній Siemens, Schneider-Electric станціями типу ААВН, які призначені для отримання з атмосферного повітря газоподібного азоту з концентрацією до 97% та подальшої подачі його споживачеві.

6. Смарт-системи управління на базі контролерів компаній Siemens компресорними установками для стиснення коксового газу та інших вибухонебезпечних середовищ.

7. Смарт-системи на базі контролерів компаній Siemens, Schneider-Electric, ComAp, Allen-Bradley та ін обліку шахтного газу (об’ємна витрата, концентрація метану CH4, вуглекислого газу CO2, кисню O2 та ін. технологічне обладнання шахт.

8. Смарт-системи віддаленого моніторингу та управління всієї номенклатури компресорної техніки, що випускається компанією за допомогою модему-роутера та звичайної SIM-картки будь-якого оператора.

9. Проектування, розробка та впровадження «під ключ» смарт-рішень після проведення пневмоаудиту відповідно до технічних вимог Замовника.

Service
Service
Service
Service
Service

Сертифікати

Контакти

Відділ продажів/консультанту:

+38(089)420-20-34

Відділ закупівель:

+38 (050) 304-09-95

Пошта:

Зв’язатися з нами:

"*" indicates required fields

Ім'я*