Охорона праці на підприємстві Концерну «Nicmas», що потрібно знати?

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності

Згідно ст. 13 Закону «Про охорону праці» Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання.

У відповідності до вимог нормативно-правових актів з охорони паці та з метою створення безпечних умов праці на підприємствах Концерну «Nicmas» впроваджено систему управління охороною праці (далі – СУОП).

СУОП — це регламентована нормативними актами та організаційно-розпорядчими документами сукупність взаємопов’язаних заходів та управлінських рішень, спрямованих на комплексне програмно-цільове забезпечення охорони праці на виробництві.

Сьогодні ми вас познайомимо з роботою служби охорони праці АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», в особі інженера з охорони праці Коваленком Володимиром Івановичем.

Не давно зайнявши вакантне місце інженера з охорони праці, Володимир Іванович, який провів аналіз попередньої роботи і почав поступово забезпечувати функціонування СУОП.

Для організації функціонування СУОП проведена наступна робота:

Завдяки злагодженій роботі Концерна «Nicmas» та якісному персоналу ми йдемо в ногу з часом та відповідаємо всім нормам охорони праці впровадженим в Україні.