Історія ВНДІ

Звіт історії підприємства розпочався у травні 1964 року, коли було прийнято рішення про створення у м. Суми Всесоюзного науково-дослідного технологічного інституту хімічного, насосно-компресорного та арматурного машинобудування (НДІтехмаш). Першим директором інституту було призначено Василя Артемовича Карбівничого. Він енергійно взявся за формування колективу, будівництво інженерної та експериментальної баз. У короткі терміни було введено в експлуатацію дослідно-експериментальний та інженерний корпуси, житлові будинки для фахівців та робітників.

У 1967 році НДІтехмаш був затверджений головним інститутом Мінхіммашу СРСР з компресоробудування. За інститутом було закріплено низку підприємств:

У 1970 році НДІтехмаш був перетворений на Всесоюзний науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут компресорного машинобудування (ВНДІкомпресормаш). На ряді компресоробудівних підприємств (зокрема, у Москві, Єревані, Мелітополі, Ташкенті, Пензі) були створені комплексні відділи ВНДІкомпресормашу. Їхньою метою було забезпечити зміцнення зв’язків науки та виробництва, прискорене вирішення практичних завдань розвитку галузі.

1985 року на базі Сумського ПЗ ім. М. В. Фрунзе та ВНДІкомпресормашу було утворено МНПО ім. М. В. Фрунзе. У зв’язку із цим змінилася тематика робіт інституту: колектив зосередився на створенні сучасного обладнання для нафтогазового комплексу. Великим досягненням стала розробка та виробництво на експериментальній основі ВНДІкомпресормашу відцентрового компресора на тиск 50 МПа для сайклінг-процесу видобутку газового конденсату.

    Після розпаду Союзу для інституту, який на початку 90-х років минулого століття вийшов зі складу НУО ім. М. У. Фрунзе, знову став самостійною організацією, почався непростий період, що з загальним спадом економіки та різким скороченням попиту на нові розробки. Але попри величезні труднощі, колектив інституту (зареєстрований у 1993 році як АТ «НВАТ НІКМАС»), проводив роботи зі створення компресорного обладнання. Компресорів загальнопромислового призначення, а також для електропідстанцій, для харчової промисловості, вугільних шахт в Україні ще не було.

У 1993 році інститут був призначений головною науково-технічною організацією України з компресоробудування, а також головною організацією зі стандартизації з виконанням функцій технічного комітету зі стандартизації ТК-28 «Компресори в Україні» (обидва призначення підтверджені у 1999 р.). У 1995 році до цих функцій додалася ще одна – інститут був затверджений органом із сертифікації компресорної техніки та акредитований на технічну компетентність у системі УкрСЕПРО випробувальним центром із галуззю акредитації – компресори, вакуумні насоси, запасні та складові частини до них.

    Водночас у ці роки на загальнодержавному рівні продовжувалося зниження фінансування науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Щоб відновити наукову діяльність та відродити виробництво, потрібні були вкладення значних коштів. Підйом підприємства розпочався з 1998 року, коли воно увійшло до складу концерну «Укрросметал».

     Ініціатором відродження ВНДІкомпресормашу, повернення йому колишньої назви, організації на базі НДІ випуску сучасної компресорної техніки та впровадження нових технологій виступив Григорій Петрович Дашутін, засновник концерну «Укрросметал», нині – його почесний президент. Завдяки правильно обраній маркетинговій політиці розпочалося відродження підприємства.

Сьогодні АТ «НВАТ ВНДІкомпресормаш» є одним із базових підприємств концерну NICMAS. Тут сформовано сильний та самодостатній колектив, створено потужні інженерно-лабораторний та науково-дослідний комплекси, дослідно-експериментальне виробництво, накопичено значну інформаційну базу – патентний фонд, технічний архів та ін.

АТ «НВАТ ВНДІкомпресормаш» має також унікальну технологію і серійно виконує відновлювальний ремонт роторів відцентрових компресорів різного призначення. Дана технологія передбачає відновлення до номінальних розмірів всіх зношених посадкових і контактуючих поверхонь валу, робочих коліс та втулок шляхом нанесення товстошарових твердих, зносо- та корозійностійких покриттів, що дозволяє при одночасному підвищенні зносостійкості значно знизити виробничі витрати.

Істотні зміни за останні роки зазнали, зокрема, заготівельне виробництво та ділянки металоконструкцій із виготовлення кузовів компресорних установок. Тепер тут використовується технологія автоматичного плазмового різання заготовок на обладнанні з ЧПУ, а також листообробний комплекс фірми «НАСО» та сучасна лінія порошкового фарбування. Впровадження новітніх технологій вимагає досвіду і вміння мислити по-новому, тому потенціал підприємства постійно зміцнюється молодими спеціалістами. Цьому сприяють зв’язки ВНДІкомпресормашу із Сумським державним університетом, з яким укладено довгострокову угоду про співпрацю, з Національним технічним університетом «ХПІ» та іншими вишами.

Примножуючи багаторічні традиції, максимально використовуючи накопичений інтелектуальний досвід та виробничий потенціал, колектив разом з іншими базовими підприємствами концерну «Нікмас» задає динаміку прискореного розвитку галузі відповідно до високих стандартів європейського та світового ринків.